2019 Olağan Genel Kurul Çağrısı Ve Vekalet-11 Ekim 2020

27.10.2020 15:01

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2020/37                                                                                                   05.09.2020

 

Sayın Üyemiz

Daha önce COVİD19 Salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Kooperatifimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 EKİM 2020 Pazar günü saat 10:00‘da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu, A Blok Teknik Okullar/ANKARA (Rektörlük yerleşkesi girişi) adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 EKİM 2020 Pazar günü saat 10:00da aynı yerde yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

 1. Yoklama, Açılış,
 2. Divan Heyetinin Seçimi ve Divana Tutanakları İmzalamaya Yetki verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Kooperatifin; Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider fark hesaplarının okunması,
 5. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
 6. 2019 Yılı Bilanço, Gelir-Gider ve fark hesaplarının okunması,
 7. 2019 Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 8. 2019 Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası,
 9. Yönetim Kuruluna verilecek genel yetkilerin görüşülüp karara bağlanması,
 10. İhraç edilen üyelerin durumunun görüşülüp karara bağlanması,
 11. 2020 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 12. Dilek ve Temenniler,
 13. Kapanış.

 

YÖNETİM KURULU

 

Adnan AYDEMİR              İsmet ÇELİKTEN               Sema YILDIRIM

Başkan                                  II. Başkan                             Muhasip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKALETNAME

S.S. GÖZDE DOĞUŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Kooperatifimizin 11 EKİM 2020 Pazar günü saat 10:00‘daGazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu, A Blok Teknik Okullar/ANKARA adresindeki yapılacak, Olağan Genel Kurul Toplantısına özel mazeretlerimden dolayı katılamıyorum. Bu toplantıda ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18 EKİM 2020 Pazar günü saat 10:00dakitoplantıda da geçerli olmak üzere, beni temsil etmeye, adıma oy kullanmaya, aşağıda adı verilen şahsı vekil (Kooperatif Üyesi veya 1. Derece Akraba vekil olabilir) tayin ettim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

VEKALET VEREN ORTAĞIN:

Adı Soyadı     :

Ortak No       :

İmza               :

VEKİL TAYİN EDİLEN:

Adı Soyadı     :

Yakınlık         :

İmza               :