2019 Yılı Olağan Genel Kurulu 05.04.2019 Pazar Günü 10.00 Da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blokta Konferans Salonunda Yapılacaktır

27.10.2020 14:45

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2020/11                                                                                                   22.02.2020

 

Sayın Üyemiz

Kooperatifimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 NİSAN 2020 Pazar günü saat 10:00‘daGazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu, A Blok Teknik Okullar/ANKARA (Rektörlük yerleşkesi girişi) adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 NİSAN 2020 Cumartesi günü saat 10:00’da aynı yerde yapılacaktır.

Mazereti nedeniyle Genel Kurul toplantısına katılamayacak üyelerimizin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 49. maddesi gereğince 1. derecede akrabaları veya bir üyeye, Divan Başkanlığına hitaben yazılan ve imzalanan vekaletname (Ek’te örneği sunulan) ile katılmaları mümkündür.

NOT: ‘2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, 2020 Tahmini Bütçe’ Genel Kurul öncesi: ssgozdedogus.com adlı WEBadresimizden duyurulmaktadır.

Genel Kurullarımızda ilk toplantıda çoğunluk sağlanmaktadır. İlk toplantıya katılmanız alınan kararlara katkı sağlamanız ve bilgi sahibi olmanız bakımından önemlidir.

Saygılarımızı sunarız.

YÖNETİM KURULU

 

 

Adnan AYDEMİR               İsmet ÇELİKTEN               Sema YILDIRIM

Başkan                                   II. Başkan                              Muhasip Üye

 

GÜNDEM:

 1. Yoklama, Açılış,
 2. Divan Heyetinin Seçimi ve Divana Tutanakları İmzalamaya Yetki verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Kooperatifin; Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider fark hesaplarının okunması,
 5. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
 6. 2019 Yılı Bilanço, Gelir-Gider ve fark hesaplarının okunması,
 7. 2019 Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 8. 2019 Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası,
 9. Yönetim Kuruluna verilecek genel yetkilerin görüşülüp karara bağlanması,
 10. İhraç edilen üyelerin durumunun görüşülüp karara bağlanması,
 11. 2020 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 12. Dilek ve Temenniler,
 13. Kapanış.

 

VEKALETNAME

S.S. GÖZDE DOĞUŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Kooperatifimizin 5 NİSAN 2019 Pazar günü saat 10:00‘daGazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu, A Blok Teknik Okullar/ANKARA adresindeki yapılacak, Olağan Genel Kurul Toplantısına özel mazeretlerimden dolayı katılamıyorum. Bu toplantıda ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 NİSAN 2019 Cumartesi günü saat 10:00’dakitoplantıda da geçerli olmak üzere, beni temsil etmeye, adıma oy kullanmaya, aşağıda adı verilen şahsı vekil (Kooperatif Üyesi veya 1. Derece Akraba vekil olabilir) tayin ettim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

VEKALET VEREN ORTAĞIN:

Adı Soyadı     :

Ortak No       :

İmza               :

VEKİL TAYİN EDİLEN:

Adı Soyadı     :

Yakınlık         :

İmza               :

 

Genel Kurul Davet ve Vekaletname yazıları tüm ortaklarımıza taahütlü olarak gönderilmiştir.