2019 Yılı Sonu İtibarı İle Hesapların Kontrolü Ve Eksik Ödemelerin Yatırılması Konusunda Bilgi Yazısı

27.10.2020 14:43

Saygıdeğer Ortaklar,

2019 Mali yıl mali yılın sonuna gelinmesi ile bu bilgi verilmek istenmiştir.

Ortaklarımız, 2019 yılı sonu itibarı ile hesaplarını kontrol etmeleri/muhasebeye kontrol ettirmeleri ile ileride oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmiş olacaklardır.

2019 Yılı sonu itibarı az sayıdaki ortakların çok az miktarlarda borçları bulunmaktadır.

Borcu olan ortaklar yetkilileri veya kooperatif ofisini telefon ile arayarak veya yazılı olarak başvurararak 2019 yılı sonu borçlarını öğrenmeleri ve yatırmaları ortak/muhasebe/yönetim açısından oldukça önemlidir.

Saygılarımız ile duyurulur.

S.S. Gözde Doğuş Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu